Bagaimana Menciptakan Nat Lantai Ubin Yang Cantik dan Artistik

Posted on

Ketika memasang ubin pada lantai, pasti akan terdapat garis-garis yang memisahkan antara satu ubin dengan ubni yang lain. Garis pada ubin ini disebut sebagai nat. Dan agar tempelan ubin menjadi lebih kuat serta dapat menyatu dengan lantai dan ubin yang lain, pada garis-garis sela ini diberi semen. Sehingga garis tersebut akan terlihat lebih nyata dan menimbukan kesan tersendiri terutama dalam hal kebersihan dan kerapian.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *